Mateya Ya Pete Na Malembe

Kozanga koyeba ba ndeko ya mobali ndeko muasi akaboli mobali na mbanda soit disant semeki

Advertisements

Categories: Mateya Ya Pete Na Malembe

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s